Udruženje Sokolski – kulturni centar „Sokolski dom“ je nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj negovanje i unapređenje kulture i umetnosti u Srbiji. Kao i unapređenje i očuvanje kulturne baštine, podrška osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju kroz kulturno-umetničke aktivnosti, projekte i programe. Jedna od misija nam je i promovisanje zaštite životne sredine, a kroz svoje aktivnosti redovno podižemo svest stanovništva o važnosti ekologije i njenom značaju.

Prepoznatljivo istorijsko zdanje u kom smo smešteni u ulici Ignjata Pavlasa je zasigurno srce našeg Sokolskog-kulturnog centra, ali i centar realizacije svih naših aktivnosti i budućih i trenutnih projekata. Sam prostor i njegovi potencijali bili su dovoljan podstrek za sve nas da prvobitnu viziju nastanka oplemenimo i doprinesemo poboljšanju i kvalitetu kulturnih dešavanja u Novom Sadu. Sa ovom idejom stvorila se i potreba za saradnjom sa drugim institucijama koje imaju istu ili sličnu viziju i želju, a to je napredak svih društvenih segmenata.

Na budućnost gledamo kao na priliku da učinimo svet boljim mestom za sve nas.